Tlani-neneuhcayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

S

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Albanestlahtolli"

In tetoquiltin 4 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 4.