Neneuhcāyōtl:Frisontlahtolli

Tlani-neneuhcayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Frisontlahtolli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.

K