Neneuhcāyōtl:Inuitlahtolli

Tlani-neneuhcayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Inuitlahtolli"

In tetoquiltin 2 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 2.