Neneuhcāyōtl:Noruegotlahtolli

Tlani-neneuhcayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Noruegotlahtolli"

In tetoquiltin 3 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 3.