Neneuhcāyōtl:Vascotlahtolli

Tlani-neneuhcayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Vascotlahtolli"

In tetoquiltin 5 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 5.