Nahuatlahtolli

cemtlalticpamatlatl

Tlatocaxtiliztli

Ce :: cemtlalticpamatlatl; Miac ::

Nezcayotiliztli

  • [1]

Tlatlaliliztli

sem.tɬaːl.tik.pa.maː.tɬatɬ.

Yolotlahtolli

Nāhuatl. Monelhuatia quēmeh cemtlālticpamātla-tl:

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

cemtlālticpamātlatl

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli

Nezcayōtiliztli [1]
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Cemtlālticpamātlatl ītechcopa.