Temazcaltepec Nahuatlahtolli

nauatl

Tlatocaxtiliztli

Ce :: nauatl; Miac ::

Nezcayotiliztli

  • [1]

Tlatlaliliztli

Yolotlahtolli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

nahuatl, nāhuatl, nawatl

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli

Toquiliztequitl


Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Nāhuatlahtōlli ītechcopa.